חזרה לתחילת העמוד

תכנון תנועה ותחבורה

תכנון תנועה ותחבורה

תכנון ובדיקת רמות שרות בכבישים, צמתים ומחלפים תכנון הסדרי תנועה סופיים לכבישים בין עירוניים, מחלפים ורחובות בערים תכנון חניונים תכנו שילוט בכבישים בין עירוניים תכנון הסדרי תנועה זמניים (שלבי ביצוע). תכנון תנועה המשלב צרכים מידיים עם מבט אל פני העתיד הינו הבסיס לכל הנדסת הכבישים. השילוב בין תכנון התנועה לתכנון האורבני, הינו הכרחי לאיכות חיינו.

  03-5278887 רח’ קרליבך 14, תל-אביב 64730 03-5270607 office@hj-eng.co.il
  a
  Get In Touch With Us Today

  Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

  +585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
  fb tw in